Các Chuyên mụcTin tức nông nghiệp

Tập huấn hướng dẫn sản xuất cây ăn quả hữu cơ phục vụ xuất khẩu

Trong 2 ngày (15 – 16/9/2022), Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa mở lớp tập huấn với nội dung “Hướng dẫn sản xuất cây ăn quả hữu cơ phục vụ xuất khẩu “

Tham gia lớp có 30 học viên là cán bộ Trung tâm Khuyến nông, cán bộ  Khuyến nông, nông dân, tổ viên tổ hợp tác, thành viên HTX nông nghiệp các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, giảng viên là cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã hướng dẫn cho các học viên nắm được kỹ thuật về kỹ thuật bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây ăn quả; kỹ thuật bao quả và thu hoạch đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu; kỹ thuật xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp thành nguồn phân hữu cơ; phổ biến các tiêu chuẩn VietGAP.

Sau phần lý thuyết, các học viên đã tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Trại thực nghiệm giống cây trồng Suối Dầu – xã Suối Cát – huyện Cam Lâm và thực hành nhận biết sâu bệnh hại, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hữu cơ. Qua đó, nâng cao kiến thức, kỹ thuật để  ứng dụng vào sản xuất an toàn, xây dựng và mở rộng vùng trồng cây ăn quả, đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh.  

KS. Mai Lê Quang Việt – Trung Tâm Khuyến nông Khánh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.