Địa Chỉ

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG KHÁNH HÒA
Khu liên cơ II, số 625, đường 23/10, xã Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, T. Khánh Hoà

Thông Tin Liên Hệ

02583895957
trungtamknkh@gmail.com

Gửi liên hệ trực tuyến đến trung tâm