Tổ hợp tác xã Ba cụm bắc đặt chứng nhận OCOP và có diện tích 1.500ha sầu riêng, trong đó có hơn 500ha đang cho thu hoạch với sản lượng năm 2019 là 3.400 tấn Địa chỉ tại Xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Hiển thị tất cả 2 kết quả