HTX Nông nghiệp 1 Ninh Quang với thương hiệu Gạo Ngọc Quang chất lượng cao đã thực hiện bao tiêu sản phẩm cho 30ha lúa trên địa bàn xã, sản lượng 300 tấn/năm. HTX được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP vào ngày 13/1/2021

Hiển thị tất cả 2 kết quả