Tổ hợp tác trái cây Sơn Trung được chứng nhận VietGAP. Địa chỉ tại xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Hiển thị kết quả duy nhất