Để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán trên Website người dùng nên đăng ký thành viên và điền đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký.

Người thực hiện các giao dịch trên website tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

Chúng tôi cho phép người dùng sử dụng tài khoản để có thể giao dịch mua bán trên website trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang website này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy tài khoản của bạn mà không cần báo trước.

Trang website này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm và chúng tôi không phải nhà sản xuất nên những nhận xét hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ phòng Thông tin đào tạo – Trung tâm khuyến nông khánh hoà.

Địa chỉ: Khu liên cơ ngành nông nghiệp II, số 625 đường 23/10, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

SĐT liên hệ: 02583895957 hoặc qua email: trungtamknkh@gmail.com